អ្នកជំនាញ Semalt: អ្វីៗដែលអ្នកខ្លាចក្នុងការសួរអំពី SEO

SEO មានធាតុមូលដ្ឋានគ្រឹះចំនួនបួនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារអនឡាញនិងភាពជោគជ័យជាសាធារណៈ។ ជោគជ័យតាមអ៊ិនធរណេតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីៗសម្រាប់អាជីវកម្ម។ ធាតុទាំងបួនគឺចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទស្សនាការប្រែចិត្តជឿនិងចេតនាបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មឱ្យយល់ឃ្លាពាក្យគន្លឹះដែលសមស្រប។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាម៉ាស៊ីនស្វែងរកអាចរកឃើញពាក្យគន្លឹះនិងវិភាគវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ពាក្យគន្លឹះគួរតែខ្លាំងហើយដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរកគួរតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីស្ថាបត្យកម្មគេហទំព័រដែលងាយស្រួលប្រើ។ បណ្តាញភ្ជាប់គួរតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងងាយស្រួលក្នុងការរុករក។ នៅក្នុងអត្ថបទ Max Bell ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជនរបស់ Semalt ពន្យល់អំពីធាតុ SEO មូលដ្ឋាន ចំនួនបួន។

ចំណាត់ថ្នាក់

គោលដៅចម្បងរបស់ SEO គឺដើម្បីឱ្យគេហទំព័ររបស់អាជីវកម្មទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ ទីតាំងកំពូលនៅលើទំព័រស្វែងរកដំបូងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពមើលឃើញលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អាជីវកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយនៃដំណើរការ SEO ទេ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនសិក្សាលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់ពីដំណើរការស្វែងរក។ ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានតំណែងកំពូលបន្ទាប់ពីប្រើធនធានហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាច្រើន។ ពួកគេគួរតែយល់ថាចំណាត់ថ្នាក់មានឥទ្ធិពលផ្សេងគ្នាទៅលើភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្ម។ ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលមិនមានឥទ្ធិពលលើតម្លៃលក់ដោយផ្ទាល់ទេ។ ពួកគេគ្រាន់តែផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺរណែតស្គាល់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយអាជីវកម្ម។ គេហទំព័រដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា№ ៥ អាចមានសេវាកម្មនិងព័ត៌មានល្អជាងគេហទំព័រដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់№ ១ ។

ភ្ញៀវទេសចរ

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលមើលគេហទំព័រនឹងកើនឡើងប្រសិនបើដំណើរការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់។ គេហទំព័រក៏នឹងកត់ត្រាចំណាត់ថ្នាក់ផងដែរនៅពេលដែលពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗត្រូវបានប្រើនៅក្នុងដំណើរការ SEO ។ ការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវដែលជាលទ្ធផលនៃចំណាត់ថ្នាក់គឺល្អ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយនៃដំណើរការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទេ។ អ្នកជំនាញ SEO ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានផ្តល់សំណងដោយផ្អែកលើកម្រិតនៃចំណាប់អារម្មណ៍និងការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត។

3. ការប្រែចិត្តជឿ

នេះគឺជាគោលដៅចុងក្រោយនៃដំណើរការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ ដំណើរការ SEO គួរតែបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងការគ្រាន់តែបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ស្វែងរកនិងចរាចរណ៍អ្នកទស្សនា។ វាគួរតែនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃកម្រិតបំលែងនិងអត្រា។ គោលដៅនៃការប្រែចិត្តជឿមានភាពចម្រុះនិងផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ម្ចាស់គេហទំព័រ។ ឧទាហរណ៏នៃគោលដៅបំលែងរួមមានការអត្ថាធិប្បាយប្លក់ខ្ពស់ការកើនឡើងនៃការទាញយកផលិតផល Twitter ខ្ពស់រឺហ្វេសប៊ុករឺក៏កើនឡើងបរិមាណលក់។ យុទ្ធសាស្ត្របង្កើនប្រសិទ្ធភាពគួរតែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសមិទ្ធិផលនៃគោលដៅបំលែង។

ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនិងបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព

ទោះបីជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកឆ្លាតវៃក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចកំណត់ចេតនារបស់ម្ចាស់គេហទំព័រដែរ។ នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយនៃដំណើរការ SEO ពីព្រោះចេតនាត្រូវបានទាមទារដើម្បីស្វែងយល់ពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃគេហទំព័រនិងពាក្យគន្លឹះ។ ដូច្នេះ អ្នកជំនាញ SEO ត្រូវតម្រូវឱ្យបង្ហាញពីបញ្ហាឬគំនិតដែលចង់បានដើម្បីការពារការស្មានដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ ចេតនានេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកទស្សនាអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ។ គេហទំព័រគួរតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរុករកហើយព័ត៌មានដែលមានគួរតែជាភាសាសាមញ្ញ។